• blog razanova
  • 70let velikoi pobedi
  • razdel zozh
  • gline
  • miyzdrav oren new
  • gmu big
  • gosgar
  • razdel zdravmanager passiv
  • zd ros

АПТЕКА

28 декабря аптека  поликлиники работает до 15:00!

29,30 декабря аптека не работает!

КАССА

28 декабря касса  поликлиники работает до 15:00!

29,30 декабря касса не работает!